Kontakt

Tax ID: PL 8681959310

Artur Maraj

PREZES ZARZĄDU
/ DYREKTOR TECHNICZNY

Beata Żurek

WICEPREZES ZARZĄDU
/ DYREKTOR ADMINISTRACJI

Jacek Rozum

WICEPREZES ZARZĄDU
/ DYREKTOR REALIZACJI PROJEKTóW

Maciej Wołoszyn

MENADŻER PROJEKTU / MARKETINGU

Witold Olchawa

INŻYNIER PROJEKTU

Jakub Andreasik

INŻYNIER BUDOWY

Agnieszka Secchi

ASYSTENT PROJEKTU

Katarzyna Świętek

ASYSTENT PROJEKTU

Paulina Wnęk

ASYSTENT PROJEKTU

Barbara Oćwieja

ASYSTENT PROJEKTU

Paweł Wiśniewski

KOORDYNATOR DOSTAW

Monika Oćwieja

PRACOWNIK KADR I KSIĘGOWOŚCI

Krzysztof Staśko

INŻYNIER BUDOWY

Sebastian Leszczak

ASYSTENT KOORDYNATORA DOSTAW

Inga Płaczek

ASYSTENTKA INŻYNIERA BUDOWY