Polityka prywatności

Strona www.abjelectric.pl zwana dalej Stroną należy do ABJ electric Sp. z. o.o. z siedzibą w Bochni wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000403599, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 8681959310, REGON 122455476. Poniżej informujemy, na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla tych odwiedzających Stronę, którzy przekazali dane poprzez formularze kontaktowe.

Przeglądarki

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Strony, należy dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 23.0, Chrome 28.0 lub odpowiednio wyższymi aktualizacjami takiego oprogramowania lub oprogramowaniem o podobnych parametrach.

Pliki Cookies

Korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tzw. plików cookies będących plikami tekstowymi, który są zapisywane na dysku urządzenia, na którym wyświetlono Stronę za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies gromadzone są informacje o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do 1) utrzymania sesji po zalogowaniu, 2) dostosowania zawartości Strony do oczekiwań odwiedzającego oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta odwiedzający i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia; 3) tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez odwiedzającego ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności. Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe” oraz pliki „sesyjne”. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Modyfikacje obsługi cookies

Co do zasady, odwiedzający Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu końcowym ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym. Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Dane osobowe

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Strony lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

Prawa autorskie

Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Strony lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

Zmiany Polityki Prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa. Kontakt w sprawie Polityki Prywatności

Wszelkie uwagi dotyczące Polityka Prywatności należy przesyłać na adres kontakt@abjelectric.pl. Data obowiązywania Polityki Prywatności – od 25.05.2018 r.

kontakt
+48 14 64 800 34

ul. Partyzantów 17B, 32-700 Bochnia, Polska