Lokalizacja: Temuco, Chile

 • Klient:

  Krones AG

 • Odbiorca końcowy:

  Coca Cola Embonor S.A.

 • Okres czasu:

  07.2014– 09.2014

 • Wartość usługi [EUR]:

  160 000

 • Ilość roboczogodzin [h]:

  4 200

 • Ilość personelu:

  5 – 12 osób

 • Typ linii:

  linia do zwrotnych opakowań szklanych

 • Zakres prac:

  usprawnienie linii produkcyjnej · renowacja transporterów na istniejącej linii produkcyjnej · przeniesienie rozdzielnic, modernizacja zasilania oświetlenia zewnętrznego, demontaż instalacji elektrycznej w dziale filtracji · zasilanie rozdzielnic, montaż tras kablowych i instalacji oświetleniowych · modernizacja przepompowni · wykonanie tras kablowych · prace elektroinstalacyjne na linii produkcyjnej, dostawa i montaż rozdzielnic dla silosów · pomiary elektryczne i renowacja · renowacja i modernizacja linii produkcyjnej, montaż opraw oświetleniowych, naprawa silników

kontakt
+48 14 64 800 34

ul. Partyzantów 17B, 32-700 Bochnia, Polska