Lokalizacja: Sesquile, Columbia

 • Klient:

  Krones AG, Werk Steinecker

 • Odbiorca końcowy:

  Centralna Cervecera De Columbia

 • Okres czasu:

  06.2018 – 03.2019

 • Wartość usługi [EUR]:

  1 230 000

 • Ilość roboczogodzin [h]:

  27 000

 • Ilość personelu:

  8 – 40 osób

 • Zakres prac:

  kompletna instalacja warzelni, transportu słodu, systemów piwnic, montaż tras kablowych · montaż rozdzielnic · zasilania i sterowania · instalacja elektryczna procesu produkcji i transportu słodu · instalacja elektryczna warzelni · instalacja elektryczna procesu fermentacji · instalacja elektryczna procesu filtracji · instalacje elektryczne systemu CIP · instalacja kabli światłowodowych · Instalacja sieci PROFIBUS i PROFINET · pomiary elektryczne i sieciowe · udział w odbiorze wstępnym i końcowym uruchomieniu po zakończeniu instalacji · udział w testach i optymalizacji wydajności produkcji

kontakt
+48 14 64 800 34

ul. Partyzantów 17B, 32-700 Bochnia, Polska