central cervecera de columbia

Lokalizacja: Sesquile, Columbia Klient: Krones AG, Werk Steinecker Odbiorca końcowy: Centralna Cervecera De Columbia Okres czasu: 06.2018 – 03.2019 Wartość usługi [EUR]: 1 230 000 Ilość roboczogodzin [h]: 27 000 Ilość personelu: 8 – 40 osób Zakres prac: kompletna instalacja warzelni, transportu słodu, systemów piwnic, montaż tras kablowych · montaż rozdzielnic · zasilania i sterowania […]

paulaner langwied

Lokalizacja: Munchen, Germany Klient: Krones AG, Werk Steinecker Odbiorca końcowy: Paulaner Langwied Okres czasu: 04.2015 – 03.2016 Wartość usługi [EUR]: 850 000 Ilość roboczogodzin [h]: 32 400 Ilość personelu: 6 – 32 osób Zakres prac: instalacja warzelni, transportu słodu, instalacji piwnicznych · montaż tras kablowych · montaż rozdzielnic zasilania i sterowania · instalacja elektryczna procesu […]

cc Embonor

Lokalizacja: Temuco, Chile Klient: Krones AG Odbiorca końcowy: Coca Cola Embonor S.A. Okres czasu: 07.2014– 09.2014 Wartość usługi [EUR]: 160 000 Ilość roboczogodzin [h]: 4 200 Ilość personelu: 5 – 12 osób Typ linii: linia do zwrotnych opakowań szklanych Zakres prac: usprawnienie linii produkcyjnej · renowacja transporterów na istniejącej linii produkcyjnej · przeniesienie rozdzielnic, modernizacja […]

pepsi cola puerto rico

Lokalizacja: Toa Baja, Puerto Rico Klient: Krones AG Odbiorca końcowy: Pepsi Cola Puerto Rico Okres czasu 03.2020 – 04.2020 Wartość usługi [EUR]: 100 000 Ilość roboczogodzin [h]: 2 000 Ilość personelu: 6 – 10 osób Typ linii: linia do bezzwrotnych pojemników plastikowych Zakres prac: kompletne zasilanie i pomiary · instalacja · montaż szaf sterowniczych i […]