Lokalizacja: Munchen, Germany

 • Klient:

  Krones AG, Werk Steinecker

 • Odbiorca końcowy:

  Paulaner Langwied

 • Okres czasu:

  04.2015 – 03.2016

 • Wartość usługi [EUR]:

  850 000

 • Ilość roboczogodzin [h]:

  32 400

 • Ilość personelu:

  6 – 32 osób

 • Zakres prac:

  instalacja warzelni, transportu słodu, instalacji piwnicznych · montaż tras kablowych · montaż rozdzielnic zasilania i sterowania · instalacja elektryczna procesu produkcji i transportu słodu · instalacja elektryczna warzelni · instalacja elektryczna procesu fermentacji · instalacja elektryczna procesu filtracji · instalacje elektryczne systemu CIP · instalacja kabli światłowodowych · instalacja sieci PROFIBUS i PROFINET · pomiary elektryczne i sieciowe · udział w odbiorze wstępnym i końcowym · uruchomieniu po zakończeniu instalacji · udział w testach i optymalizacji wydajności produkcji

kontakt
+48 14 64 800 34

ul. Partyzantów 17B, 32-700 Bochnia, Polska